The real names of the "Elite of the Polish"

This topic deserves its own folder on this forum. Since the hollercausters got Ernst Zundel 5 MORE years in a German prison, for refusing to bow down on the alter of Political Correctness by its false accuser of HATE SPEECH, forced to accept the MYTH of the Holocaust, When LAWS are needed to keep people from discovering the TRUTH, then you know it is full of BULLSHIT and LIES Its time to have an American Revisionist conference and be done with this LIE, once and for all. PEOPLE are going to JAIL in Kanada, Israel, Germany, Australia, Austria & many others, just for standing up for the Truth, for the Right to have a difference of an opinion. No one goes to jail for NOT accepting Christ, so why is this shit of jailing historians acceptable. What we need is a separation of TEMPLE and State.

For those who need a good understanding of what anti-semitism really is, and how Jewish organizations like the ADL & SPLC use it as a hammer to stop any discussion on Israel, then please go here; <a href="http://defamation.weebly.com/" target="_blank"> DEFAMATION the MOVIE</a> and watch the movie by Israeli director Yoav Shamir
pokerkid
Site Admin
Posts: 7781

The real names of the "Elite of the Polish"

Post#1 » Sun Dec 11, 2011 5:27 pm

truth about the elite Jews in Poland...
pk

The Kung Fu Instructor included a set of instructions with the device. This is what it said:

"Tomo, I have been in communication with the Polish community here in Santiago. They are mostly descended from Poles who were deported to Siberia following the unsuccessful Polish Uprising of 1863. They came to Santiago in 1919-1920 during the Russian Civil War. Two Polish-Chilean gentlemen gave me some information of a very important and sensitive nature on this flash drive. You will find that Document No. 7 is in English also. Please distribute to my subscribers at once. -- Cheerio, Sensei."I think you may find this information to be very interesting...


The real names of the "Elite of the Polish"

07/09/2010 - Jacolo

The authentic birth names of the following persons have been established based on:

1) Confidential data records of the Polish population at the Central Bureau of the Ministry of Interior in Warsaw.
2) Reports of people who personally know many of the reported.
3) Data disclosed by historians in their numerous publications.

1. Jerzy Albrecht – Finkelstein
2. Amsterdamski – Saul Henrykowski
3. Stanisław Arski – Apfelbaum
4. Stefan Arski – Artur Salman
5. Bronisław Baczko – Gideon
6. Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz
8. Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld
9. Bolesław Bierut – Rotenschwanz
10. Alef Bolkowiak – Alef Gutman
11. Michał Boni – Jakub Bauer
12. Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg
13. Wiktor Borowicki – Aaron Berman
14. Marek Borowski – Szymon Berman; his uncle, James Berman
15. Stefan Bratkowski – Blumstejn
16. Stanisław Brodzki – Bronstejn
17. Jan Brzechwa – Jan Worobiec
18. Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld
19. Zbigniew Bujak – son of Rabbi Malachowski
20. August Chełkowski – Dawid Cnajbaum
21. Kamila Chilińska – Halpern
22. Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn
23. Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum
24. Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein
25. Bernard Cukier – Kolski
26. Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman
27. Marek Czekalski (president of Lodz) – Wachter
28. Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum
29. Ostap Dłuski – Adolf Langer
30. Jan Dobraczyński (writer) – Gutmacher
31. Ludwik Dorn – Dornbaum
32. Andrzej Drzycimski – Abraham Engel
33. Lech Falandysz – Aaron Fleischman
34. Arkady Fidler – Efroim Trusker
35. Pawel Finder – Pinkus
36. Aleksander Ford – Liwczyc
37. Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz
38. Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg
39. Bronisław Geremek – Berele Lewartow
40. Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken
41. Henryk Goryszewski – Jakub Glikman
42. Jan Górecki – Muhlrad, General Ministry of Finance
43. Wiktor Górecki – Muhlrad, "commando" of 1968
44. Maria Górowska (judge) – Sad or Berger
45. Halina Górska – Rasa Kugelschwanz
46. Alina Grafowska – Rasa Rotenfisch
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Haka Grundbaum
48. Ryszard Marek Wroński – Goldberger
49. Wiktor Grosz – Izaak Medres
50. Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz
51. Leon Halban – Blumenstok, prof. CUL
52. Aleksander Hall – Miron Hurman
53. Marian Hemar – Marian Jan Herscheles
54. Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond
55. Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz
56. Józef Hubner – Dawid Szwarc
57. Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith
58. Henryk Jabłoński – Apfelbaum
59. Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit
60. Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska
61. Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet
62. Piotr Jasienica – Lech Benar
63. Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman
64. Mieczysław Jastrun – Agatstein
65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława – Agatstein
66. Kalina Jędrusik – Makusfeld
67. Roman Juryś – Chaim Szacht
68. Jarosław and Lech Kaczyńscy – Kalkstein
69. Ida Kamińska – Rachel, dir. Theatre Jew. in Warsaw
70. Jan Karski (courier AK) – J. Kozielewski (?)
71. Andrzej Kern – Dawid Ginsberg
72. Jan Kobuszewski – Weisleder
73. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer
74. Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman
75. Maria Komar (General) – Riwa Zukerman
76. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit
77. Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg
78. Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf
79. Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, prof. Kotarbiński
80. Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman
81. Helena Kozłowska – Bela Frisch
82. Stanisław Krajewski – Abel Kaimer
83. Hanna Krall – Haka Rejchgold
84. Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum
85. Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman
86. Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg
87. Edward Krzemień (journalist GW) – Wolf
88. Kunicki – Goldfinger
89. Kazimierz Kuratowski – Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman
91. Jacek Kuroń – Icek Kordblum
92. Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman
93. Jolanta Kwaśniewska-Konty – Kohn
94. Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch
95. Janusz Lewandowski – Aaron Langman
96. Olga Lipińska – Fajga Lippman
97. Teresa Liszcz – Rasa Lankamer
98. Jan Lityński – Jakub Leman
99. Lubiejski – Zygielman
100. Łozowski – Salomon Abramowicz
101. Aleksander Łuczak – Dawid Lachman
102. Helena Łuczywo – Chaber (father), Guter (mother)
104. Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith
105. Marek Markiewicz – Samuel Moritz
106. Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman
107. Jacek Merkel – Samuel Nelken
108. Adam Michnik – Aaron Szechter
109. Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman
110. Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum
111. Leszek Moczulski – Robert Berman
112. Karol Modzelewski – Samuel Mendel
113. Zygmunt Modzelewski – Fischer Zygmunt
114. Jerzy Morawski – Izaak Szloma
115. Stanisław Nadzin – Gutman
116. Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum
118. Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer
119. Róża Ochabowa – Grunbaum
120. Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein
121. Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemek)
122. Jan Olszewski – Izaak Oksner
123. Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg
124. Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach
125. Janina Paradowska – Rachela Busch
126. Jan Parys – Haim Pufahl
127. Aleksander Paszyński – Finkelstein
128. Mirosława Pażyńska – Srula Kundelman
129. Lesław Podkański – Izaak Freinkel
130. Ezdra Podlaski – Rotenschwanz
131. Kazimierz Pomian – Furman or Rotenschwanz
132. Radkiewiczowa, the wife of Min. – Ruta Teitsch
133. Helena Radlińska, prof. – Rajchman
134. Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak
135. Jan Reguła – Josek Mützenmacher
136. Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht
138. Adolf Rudnicki (writer) – Schneider
139. Jan Rulewski – Fikelman
140. Rutkowski – Botwin
141. Hanka Sawicka – Szapiro
142. Ryszard Setnik – Szymon Bauman
143. Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer
144. Janusz Sityński – Jakub Leman
145. Ernest Skalski – Wilker or Nimen
146. Skrzeszewski – Fokenman
147. Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel
148. Władysław Sławny – Rosenberg
149. Antoni Słonimski – Stomma
150. Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman
151. Ewa Spychalska – Salome Stein
152. Marian Starownik – Symeon Steinman
153. Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman
154. Stanisław Stomma – Szaja Sommer
155. Michał Strąk – Baruch Steinberg
156. Julian Stryjkowski (writer) – Pesah Stark
157. Jerzy Stuhr (actor) – Josek Feingold
158. Hanna Suchocka – Haka Silberstein
159. Bolesław Sulik – Jakub Steinberg
160. Kalman Sultanik – Chaim Studniberg
161. Irena Szewińska (athlete) – I. Kirszenstein
162. Stefan Szwedowicz (Michnik's brother) – Szechter
163. Roman Szydłowski – Szancer
164. Wiesława Szymborska – Rottermund
165. Paweł Śpiewak – Stinger
166. Bolesław Tejkowski – Benio Tejkower
167. Jerzy Turowicz – Jakow Turnau
168. Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik
169. Magda Umer (singer) – Humer (daughter of a criminal UB)
170. Jerzy Urban – Josek Urbach
171. Mieczysław Wachowski – Jakub Windman
172. Henryk Walczak – Zukerman
173. Lech Wałęsa – Lejba Kohne
174. Dawid Warszawski – Konstanty Gebert
175. Adam Ważyk (poet) – Wagman
176. Andrzej Werblan – Aaron Werblicht
177. Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern
178. Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga
179. Dariusz Wójcik – Dawid Wisental
180. Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer
181. Ludmiła Wujec – Okrent
182. Jan Wyka – Leopold Wessman
183. Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum
184. Janusz Zaorski – Jakub Bauman
185. Andrzej Zoll – Rojeschwanz, former President of the mode. Const.
186. Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler

The Military

187. Gen. Edward Braniewski – Brandsteter
188. Gen. Jan Drzewiecki – Holzer
189. Gen. Marian Graniewski – Gutaker
190. Gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres
191. Gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter (Germany)
192. Gen. Grzegorz Korczyński – Kalinowski
193. Gen. Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf
194. Gen. Matejewski – Kugelschwanz
195. Gen. Marian Naszkowski – Wasser
196. Gen. St. Gen. St. Popławski – Siergiej Grochow (Russian)
197. Gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz or Tenenbaum
198. Gen. Leon Turski – Tennenbaum
199. Gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelman
200. Gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach
201. Gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Semi. Prok. WP
202. Gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer
203. Col. Michał Bron – Bronstein, MSZ Ministry of Foreign Affairs
204. Col. Dr. Charbicz – Marek Heberman, kom. Szpit. Woj., Warsaw
205. Col. Otto Fiński – Finkenstein, chief of staff, "Service to Poland"
206. Col. Garbowski – Caber or Gruber, d-ca Division
207. Col. Gradlewski – Goldberg, GZP WP
208. Col. Mieczysław Kowalski – Kohn
209. Col. Anatol Liniewski – Liberman, ASG
210. Col. Rosiński – Rosenberg, DOW
211. Col. Rotowski – Rotholtz, Chairman of the Board, Sł Techn. WP
212. Col. St. Sokołowski – Szabat, WAP
213. Col. Paweł Solski – Pinkus, Chairman, sł Car. WP
214. Col. Szulczyński – Szulcynger, d-ca Regiment
215. Col. Tykociński – Tikotiner, military attache
216. Col. Wadlewski – Waldman, Army Dep. in Ministry of Health
217. Col. Żarski – Silberstein, WAP
218. Lt. Col. Jerzy Bryn – Izrael Alter, MSZ Ministry of Foreign Affairs
219. Lt. Col. Jan Dolanowski – Dollinger, DOW
220. Lt. Col. Adam Łaski – Gutbrot, ASG
221. Lt. Col. Henryk Zieman – Zysman, DOW
222. Maj. Roman Domanski – Rosenstand, DOW
223. Maj. Marcel Kot – Abram Sterenzys
224. Maj. Józef Śliwiński – Flaumenbaum, chief ed., "Service to Poland"
225. Maj. Henryk Umiński – Keff
226. Filip Berski – Badner, military prosecutor
227. Kazimierz Golczewski – Bauman, Semi. Prok. Wojsk. Troops.
228. Judge Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Court Forces. Wrocław
229. Maksymilian Litiński – Lifszyc, Semi. Prok. Wojsk. Troops.
230. Lubiejski – Zygielman, II Board
231. Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. sł Affairs Dep.
232. Jan Orliński – Unterweiser, Prok. Wojsk. Troops.
233. Henryk Podlaski – Fink, Semi. Prok. Wojsk. Troops.
234. Rajski – Rajgrodzki, II Board
235. Roman Rawicz – Vogel, highligh. Court Forces.
236. Henryk Trojan – Adler, II Board
237. Henryk Walczak – Zukerman
238. Zagórski – Winter, II Board
239. Arnold Załęski – Załkind, Prok. Wojsk. Troops.

Employees of the Ministry of Interior

240. Gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc
241. Gen. Matejewski – Kugelschwanc
242. Gen. Miecz. Moczar – Mykoła Demko (Ukrainian)
243. Gen. Julian Polan – Harasim, judicial murderer
244. Gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel
245. Gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig
246. Col. Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff, Minister
247. Col. Bielecki – Moniek Buchman, Chairman, WUBP Krakow
248. Col. Julia Brystiger – Prajs
249. Col. Górecki – Goldberg, Depart. IX
250. Col. Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki, Advisor, Ministry of the Interior
251. Col. Orłowski – Kugelschwanz
252. Col. Marian Reniak – Marian Strużyński
253. Col. Józef Różański – Josek Goldberg, dep. MBP
254. Col. Sienkiewicz – Lewi, cond. depart.
255. Col. Szeryński – Szhnkman, MBP
256. Col. Józef Światło – Izaak Fleischfarb, Deputy Director. depart. X
257. Lt. Col. Helena Wolińska-Brus – Ochsmann
258. Maj. Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, Chairman, WUBP Kielce
259. Antoni Alster – Nauman, Vice-Chief, MBP
260. Barbara Giller – Basze Lea, MBP

List of famous Jews having an impact on the government of Poland (alphabetically)

1. Jacek AMBROZIEWICZ, URM, former head of Mazovia
2. Bogusław BAGSIK, swindler, stole 4.5 mln. dol.
3. Leszek BALCEROWICZ, the former Vice Prime Minister, Ministry of Finance
4. Ryszard BUGAJ, Przew. UP-collections Heb-com.
5. Zbigniew BUJAK, Labour Union, the agent in "Solidarity"
6. Juliusz Jan BRAUN, Wol Union., President Sejm. Kom. Kult.
7. Michał BONI, Minimum work, liberal
8. Bogdan BORUSEWICZ, Freedom Union
9. Jan Krzysztof BIELECKI, former Prime Minister, the Union of Freedom
10. Marek BOROWSKI, Vice Premier, Minister of Finance
11. Andrzej CELINSKI, Freedom Union
12. Jerzy CIEMNIEWSKI, Freedom Union
13. Elżbieta CHOJNA-DUCH, Vice Minister of Finance
14. Wiesław CHRZANOWSKI, former Speaker of the Sejm, President ZChN
15. Izabela CYWINSKA, Ministry of Culture
16. Kazimierz DEJMEK, Minister of Culture
17. Ludwik DORN, President Centrum Center
18. Andrzej DRAWICZ, President Radiokomitetu
19. Marek EDELMAN, the leading figure department. Żydów Jews
20. Lech FALANDYSZ, Deputy Head of the Chancellery of the President
21. Dariusz FIKUS, RZECZYPOSPOLITA
22. Wlasyslaw FRASYNIUK, Freedom Union
23. Aleksander GAWRONIK, swindler
24. Bronisław GEREMEK, UW chief ideologist of anti-Polish.
25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ, President, National Polish Bank
26. Aleksander HALL, President, Conservative Party
27. Bogdan JASTRZEBSKI, Governor of Warsaw
28. Andrzej JONAS, President, Union of Press Publishers
29. Jarosław KACZYNSKI, President, Centrum Center Agreement
30. Lech KACZYNSKI, President, Izby Control
31. Wiesław KACZMAREK, Min. Przekszt. Wlasnosciowych
32. Stefan KAWALEC, Director, Min. Finans. Bank Śląski
33. Bronisław KOMOROWSKI, Obr. Rev. Narodowej National
34. Marian KRZAK, Winner of Polish banks
35. Piotr NOWINA KONOPKA, Liberties Union
36. Waldemar KUCZYNSKI, President, Własności
37. Zofia KURATOWSKA, V-Marszalek Sejmu UW
38. Jacek Kuroń, 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa
39. Krzysztof KOZLOWSKI, Minister Spraw Wewnętrznych
40. Aleksander KWASNIEWSKI, były czl. KC PZPR, President, SLD
41. Barbara LABUDA, Unia Wolności
42. Jan LITYNSKI, Unia Wolności
43. Bazyli LIPSZYC, Min. Finansow
44. Janusz LEWANDOWSKI, Min. Przekszt. Wlasn.
45. Wojciech MANN, właściciel Radia KOLOR
46. Ewa LETOWSKA, b. Rzecz. Praw Obywatelskich
47. Maciej LETOWSKI, zastępca red. naczelnego LAD-u
48. Krzysztof MATERNA, współwłaściciel Radia KOLOR
49. Tadeusz MAZOWIECKI, b.Prem., b.Przew. Unii Wolności
50. Adam MICHNIK, Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
51. Wojciech MACIAG, b. Wiceminister Finansów
52. Aleksander MALACHOWSKI, V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
53. Witold MODZELEWSKI, Wiceminister Finansów
54. Tomasz NALECZ, Unia Pracy
55. Piotr NAJMSKI, Przew.Klubu Atlantyckiego
56. Marek NOWICKI, Kom. Hel. Praw Czlowieka
57. Malgorzata NIEZABITOWSKA, b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
58. Michał OGOREK, twórca Antypolonizmu
59. Janusz ONYSZKIEWICZ, b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności
60. Jerzy OSIATYNSKI, b. Min. Finansow,Unia Wolności
61. Daniel PASSENT, publicysta
62. Aleksander PASZYNSKI, b. Minister Budownictwa
63. Andrzej POTOCKI, Rzecz. Pras. Unii Wolności
64. Danuta PIONTEK, byznesmenka, Part. Suchock.
65. Mieczyslaw RAKOWSKI, bISekr.PZPR, b.Prem.PRL
66. Alicja RESICH-MODLINSKA, prezenterka w TVP
67. Jan Maria ROKITA, b. szef URM, Unia Wolności
68. Wiesław ROZLUCKI, Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi
69. Jan RUTKIEWICZ, Burmistrz W-wa Srodmiescie
70. Tadeusz ROSS, twórca Antypolonizmu
71. Ireneusz SEKULA, aferzysta, b. V-Premier PRL-u
72. Ernest SKALSKI, z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.
73. Krzysztof SKUBISZEWSKI, b. Min. Spraw Zagranicznych
74. Marek SIWIEC, Krajowa Rada Radiofonii I TVP
75. Andrzej SZCZYPIORSKI, Literat, twórca Antypolonizmu
76. Hanna SUCHOCKA, b. Premier, Unia Wolności
77. Marcin SWIECICKI, b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI, Integracja d/s Europejskich
89. Tadeusz STRYJCZYK, b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
80. Grazyna STANISZEWSKA, Unia Wolności
81. Szymon SZURMIEJ, Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
82. Anna SZULC, Prezenterka TVP
83. Ewa SPYCHALSKA, Przewodn. OPZZ
84. Jacek TAYLOR, Unia Wolności
85. Jerzy TUROWICZ, sztandarowa postać Żydów w Posce
86. Witold TRZECIAKOWSKI, b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
87. Jerzy URBAN, b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras. rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE
88. Kazimierz UJAZDOWKI, Koalicja Konserwatywna
89. Janusz WAISS, wspolwlasciciel Radia „ZET”
90. Piotr WIERZBICKI, red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
91. Andrzej WIELOWIEJSKI, Unia Wolności
92. Henryk WUJEC, Unia Wolności
93. Andrzej WOYCIECHOWSKI, wlasciciel Radia „ZET”
94. Wojciech ZIEMBINSKI ,Str.Wiern.Rzeczypospolitej, agentura zydowsko – niem.
95. Andrzej ZAREMBSKI, b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
96. Andrzej ZOLL, Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
97. Antoni MACIEREWICZ, b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Statement by Simon Szurmiej on Warsaw Television: "4 million Jews living in Poland are members of the World Federation of Jews." It is documented in the archival resources of MSW that there are 2 million 700 thousand Jews in Poland, in which a great number of them are hiding their origins. Most Jews occupy the key positions in the mass media, culture, politics, and the economy.

The Jews claim that 3 million 400 thousand died in the camps, or 100% of the pre-war Jewish population of Poland! Recent calculations indicate 110,000. In 1939, most Polish Jews escaped to the Soviet Union. They returned disguised as the so-called "Second Infantry Division" of the Polish Army.

Jacob Berman and other Jewish war criminals were the authorities who introduced the "Bolshevik Jew" terror in Poland. Trained by the Russian NKVD, Jews formed 70% of "workers" and the entire leadership of the Office of Security. People were dying as in the days of the Bolshevik Revolution in Russia. Over 1 million Polish patriots went through prisons and slave labor camps, such as in the uranium mine in Kowary. 1 million 100 thousand were sent to gulags in the Soviet Union, including at least 300,000 of the intelligentsia that could create governmental administrations. Unspecified number of patriots from AK, SZ., Bach, and oppositions, were shot, tortured to death, or were imprisoned for years.

In the fight against Nazi-occupying forces, 10% of Army soldiers were killed. Under Soviet occupation, 90% were killed. Polish Jews were spies and searched for Polish opposition, and drew up a list of Jewish communities where the NKVD liquidated Polish patriots.

In 1989, the Jews conducted a "holocaust" on the Polish nation by order of the secret government, the Jewish Sanhedrin, in Brussels. The International Monetary Fund devastated the country through "privatization" and usurious debt, conducted mainly by the Jews Jeffry Sachs and George Soros.

Their political pedigree is the railway station, PPR, Communist Party, UW and UP.

When Natanyahu came to the United States, he met with Jewish organizations. When Cimoszewicz and Kwasniewski came to the U.S., they met with these same Jewish organizations but did not meet with the Congress of Poles and Polish refugees.

The Jews changed their names; some even changed their parents' names, and they are now exercising control over the Polish population. The Jews were educated according to special privileges granted to them, and now their next litters have been trained in private schools and the universities.

Hanna Suchocka (Haik Silberstein) participated in the recent Bilderberg conference. She agreed to keep the proceedings secret from the Poles. Aaron Szechter (Adam Michnik), while wearing a yarmulke, told Australian television, "The Jews are preparing for an expansion in their numbers in Poland, because the Poles are a dumb herd of sheep."

The election results were intricately distorted and twisted through ordinances. Prelate Henryk Jankowski called for candidates in the elections to be Poles descended from at least three generations of Poles, and not from the traitors, (the apple does not fall far from the tree), so that Poland would remain Polish. In England there is a similar precedent, as there is in Israel, Japan, and Sweden. But the Jews control 90% of the press and publishing, television and radio, and shape and re-shape the opinions of voters through propaganda. They create a double-standard of truth.

Disinformation, confusion in society, demoralization, and undermining Catholicism by opposing the teachings of the Church, etc., is how the Jews draw their strength. In Poland, as in the U.S., there is the problem of political correctness. "Gazeta Wyborcza" and "No" are Jewish newspapers. Jewry has created a State within a State. The Freedom Union party is Jewish. Other parties are infiltrated by the Jewish manipulators. 2,000 Mossad agents have penetrated the economy and politics.

Plans of the Jews:

- Destroy the country financially;
- Deprive five million workers of their jobs through staff ruining their companies, even those that have survived since 1918;
- Ruin agriculture to 3 million farmers migrated "for bread";
- "Cleanse" the country of patriotic intelligentsia;
- De-populate the country by other means, to the number of 15 million Poles, who will serve as laborers for Jewish colonists;
- Increase the fee for university studies and science in secondary schools, so that the Poles will have only the basic education necessary to work in menial positions, according to the scheme developed for the Palestinians.

This is only a brief sketch of our recent history, but it's worth it to know that knowledge and make choices.


- Ryszard Nowak

http://naparkiecie.pl/

http://prawdaxlxpl.wordpress.com/

http://translate.google.com/translate?h ... md%3Dimvns

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest